Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

ZNANSTVENO – STRUČNA KONFERENCIJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Kreativne terapije i strategije u radu s djecom s teškoćama u razvoju
i osobama s invaliditetom

29. i 30. RUJNA 2023.

u prostorima

ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA ZAGREB

Ksaver 209, Zagreb

Pokrovitelji

Partneri

Zdravstveno Veleučilište Zagreb

Akademija Likovnih Umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Edukacijsko-rehabilitacijski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kineziološki Fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Organizator Konferencije KREATIVNI PULS je

CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB, Orlovac 2, Zagreb

Konferencija KREATIVNI PULS je nova platforma za izmjenu iskustava provedenih u direktnom radu s ciljanom skupinom koja je navedena u samoj tematici konferencije.

Cilj nam je povezati stručnjake iz kreativnih područja likovne terapije, muzikoterapije, plesne terapije, psihodrame, radne terapije, fizioterapije i kineziterapije, i postići visoku izmjenu iskustava koja će im pomoći u boljem i kvalitetnijem radu u svom poslu.

Pozvani predavači

“Being creative about the whole person: behaviour, environment, acceptance
and relationship”

Dr Jeremy Tudway B.Sc. (hons, Clin.Psy.D.,
C.Psychol.,A.F.B.P.S., Reg. Psychol:
Clinical Director, Dimensions, UK

Jason Bardell
Forensic Director, Dimensions, UK

Lisa Morgan
Behaviour Support manager, Dimensions, UK

Nick
A person we support at Dimensions, UK


“Tijelo, pokret i emocija: izazovno putovanje od spontanosti do sustavne procjene”

Prof.dr.sc. Renata Martinec


“Mogućnosti receptivne muzikoterapije za
majke djece s razvojnim teškoćama”

Doc.dr.sc. Ana Katušić


“Dramska metoda: predstava i/ili proces?”

Doc.dr.sc. Damir Miholić


“Likovna terapija u kliničkoj praksi”

Ivan Barun, dr.med, mag.art

Konferencija KREATIVNI PULS će se BODOVATI od strane
Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora i
Hrvatske komore zdravstvenih radnika za radne terapeute.

Knjiga sažetaka biti će dostupna u elektronskom izdanju.

Planirano je izdavanje i zbornika radova Konferencije.
Više informacija uskoro.

Teme Konferencije KREATIVNI PULS

Glavna Tema je

Kreativne terapije i strategije u radu s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Područja koja obuhvaća

 • KREATIVNE TERAPIJE
  • Likovna terapija
  • Terapija plesom i pokretom
  • Muzikoterapija
  • Psihodrama
  • Tjelesno orjentirana terapija
 • KREATIVNI PRISTUPI U DRUGIM TERAPIJSKIM PRAVCIMA
  • Kineziterapija
  • Fizioterapija
  • Radna terapija
 • KREATIVNI PRISTUPI U EDUKACIJI, ODGOJU I OBRAZOVANJU I PROVOĐENJU SLOBODNOG VREMENA
  • odgojno-obrazovne ustanove
  • dnevni centri
  • inkluzivne radionice
  • udruge

Pridružite nam se!

Kao Posjetitelj, uživat ćete u 2 dana zanimljivih predavanja i radionica, a imati ćete priliku i za networking

Kao Prezenter, možete nam predložiti predavanje i prezentaciju radionice i svojeg načina rada, i tako podijeliti svoje znanje i iskustvo sa svim posjetiteljima.

Rok prijave za Prezentere : 15.05.2023
ili do popunjenja mjesta za prezentacije i radionice

Rok prijave za Posjetitelje: 15.09.2023.

Cijena kotizacije za Prezentere i Posjetitelje je 100 eura

Cijena kotizacije za studente je 35 eura

Uputa za Prezentere

Ako se odlučite prijaviti kao Prezenter, u prijavi ćete trebati odabrati način, te napisati naslov, temu Vašeg predavanja ili/i radionice.

Prije slanja prijave, ovdje preuzmite Obrazac za prijavu sažetka, ispunite ga i podignite na za to predviđeno mjesto u Prijavi.

O prihvaćanju Vašeg predavanja ili radionice ćemo Vas obavijestiti do 1.6.2023.

Sve podatke za uplatu dobiti ćete mailom, nakon prijave.

Radionice ćete moći odabrati prilikom dolaska i registracije na Konferenciju.

Kontaktirajte nas!

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.